Werkmethoden Rondomdenken

De praktijk

In de werkpraktijk maken we rondom je vraag gebruik van ondermeer dialoog en dialectiek .

Het verkennen van tegenstellingen, overeenkomsten, veronderstellingen, anomalien, betekenissen, gewoontes, argumentatie zijn tijdens het gesprek denkbewegingen die vaak terugkeren.

Je werkt van vraag naar vraag . Je spreekt, overweegt, ordend, problematiseert om een vragende houding te ontwikkelen waarbij oplossingen en antwoorden ondergeschikt zijn. De methode is daarom niet bedoeld voor zogenaamde ' schoenvetervragen '.

Het ambachtelijk ontwikkelen van een vragende houding rondom thema's over je werk/leven vraagt minimaal vijf tot tien spreekuren. Een spreekuur duurt maximaal vijftig minuten. Kan ook korter.

Mijn rol als practicus is het ontwikkelen van die vragende houding bij de bezoeker. Denk verder, denk dieper, rondom denken.

Denkadviseren

Bij het denkadviseren spelen we rondom je vraag of probleem met taal , waarneming en betekenis . Dit gebeurt soms functioneel soms poetisch.

Het is een serieus taalspel waarbij er losjes mogelijke verschuivingen kunnen ontstaan in uw verhaal, uw probleem of uw vraag.

Mijn rol als denkadviseur is enkel en alleen het aanbieden van een discours dat zo, mogelijk, licht polijstend schuurt tegen het bestaande discours dat er mogelijk andere zienswijzen kunnen ontstaan.

Denkavies als methode bied ik aan als onderdeel van workshops of leerprogramma's en heeft meerdere werkvormen. Denkadvies bied ik dus niet aan in de werkpraktijk .

Intervisie

Groepen starten vaak enthousiast aan intervisie bijeenkomsten. Soms begeleid soms zelfsturend.

Na verloop van tijd ontstaat er een situatie van ' beschaafd keuvelen ' waardoor ogenschijnlijk inzichten en motivatie stagneren. In zo'n geval kan Rondomdenken als interventie bijdragen aan het wijzer worden van de groep.

Methodisch betekent dat we zullen werken aan het ontwikkelen van een vragende houding die geschikt is voor het handelen in groepen .

Training en workshops

Inleiding de praktijk van filosofie & gedrag: Na een korte instructie ga je zelf als potentieel bezoeker of als toekomstig practicus ervaren wat het is om Rondomdenkend wijzer te worden. De workshop is voor groepen tot tien personen. (Enige ervaring met bijvoorbeeld doceren, adviseren, hulpverleninig, coaching of begeleiding wordt aanbevolen.)

Competentieontwikkeling 'de vragende houding': Deze trainingen maken onderdeel uit van een leerprogramma dat bestemd is voor trainees, management, studenten of docenten.

Inleiding in denkadviseren: Met behulp van verschillende werkvormen gaan we serieus spelen met taal en betekenis. Voor groepen tot acht deelnemers.

De contemplatieve dialoog: Een laagdrempelig ambachtelijke workshop voor groepen die verbinding zoeken tussen persoonlijke zienswijzen.

Handelen voorbij de belofte: In deze workshop leer je de betekenis van sociale coordiantiemechanisme die bijdragen aan het realiseren van beloften. Voor politici, bestuurders, ondernemers en verkopers.

Spreekuur praktijk

Voorafgaand aan de sessies vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Tijdens het kennismakingsgesprek is er ruimte voor je verhaal, vragen of onderwerp. Ik geef een korte rondleiding in de methodische werkwijze Rondomdenken. De kennismaking is er om samen vast te stellen of de werkwijze van de praktijk passend zal zijn.

De sessies bestaan meestal uit vijf tot tien gesprekken en worden ingepland tijdens de beschikbare spreekuren. (zie beschikbaarheid)

Is het zoiets als coaching? "Ik ben geen coach. Na een kennismakingsgerpek wijs ik de bezoeker van de werkpraktijk niet op de antwoorden. Dat is een belangrijk verschil. Methodisch gezien werken we in de praktijk met vragen."

Wat dan wel? "De ervaring leert dat de meeste cliënten na enkele bezoeken kunnen werken/leven met een vraag."