Ken uzelf

Ken uzelf? Heeft u dat wel eens gehoord? Wie de film Pina heeft gezien heeft al snel in de gaten dat 'het zelf' niet zo vanzelfsprekend is. De film is een eerbetoon aan choreografe Pina Bausch. De afzonderlijk dansers laten zien dat zij een eigen stijl hebben ontwikkeld gebaseerd op dat ene zinnetje. De expressie van die stijl gebeurt door gebruik te maken van danstaal dat in de film schitterend is verbeeld door de filmregisseur Wim wenders.

Het zijn wonderbaarlijke begrippen, kennen en uzelf. Wie ben ik dat ik mij zelf ken ? Wie is in dat geval ik en wie is mijzelf ? Is er wel een onderscheid tussen ik en mijzelf ? Het zijn zo enkele afgeleide vragen die in de filosofische traditie de nodige aandacht hebben gekregen, en ik verzeker u, nu nog. U en ik zijn klaarblijkelijk in staat om 'te kennen' en ook nog over onszelf. Een bijzonder gegeven ,  als het waar is natuurlijk wat er verondersteld wordt.

'Ken uzelf' tilt een tipje van de methodische sluier van het wijzer worden voor u op. De Nederlandse filosofisch practicus Harm van der Gaag heeft daar een veelzeggend zinnetje voor bedacht. "Wie het niet weet, mag het zeggen" . Het zinnetje staat symbool voor het verkennen van wat je niet weet en dan mag je het nog zeggen of uitspreken ook. Dat is nou precies wat we in de praktijk doen. Spreken, vragen, verkennen, niet weten en weer uitspreken, vragen.... en dat volgens een heel oud traditionele wijze namelijk methodisch filosoferen. Het ambachtelijk werk van wijzer worden, het ontwikkelen van een vragende houding, dat kan je leren. Dat leer je in de werkpraktijk van Rondomdenken.

Geschreven reactie van bezoekers Praktijk Filosofie & Gedrag

"Rondom Denken zet mij aan tot denken. Mijn eigen denken, mijn kracht, mijn overtuigingen en overwegingen die ik soms toelaat en soms wegdruk. Heel menselijk."

"Rondom denken geeft ruimte voor invalshoeken, uitzichten en onverwachte wendingen die ik zelf niet altijd onder woorden kan brengen. Henk geeft richting zonder te wijzen maar door te luisteren en te vragen. Ik geef betekenis aan mijn eigen woorden. Hele bijzondere, verhelderende en unieke ervaring."

"Ik schrijf dit terwijl de klok in de toren 12 slaat. Toeval? Henk geeft richting aan mijn vrije denken voor mijn toekomst en biedt mij een denken dat een verrijking is voor mijn leven, op welke plek of plaats ik ook mag leven en functioneren. Dit komt in mij op terwijl mijn man een kerktorentje beklimt."

"Henk heeft mij handvatten aangereikt om een beetje wijzer te worden. Zijn aanpak en vraagstelling stimuleren tot nadenken over vraagstukken op een diepgaande manier die mij heeft verrijkt"

"De afgelopen maanden heb ik vier gesprekken gehad over werkgerelateerde vraagstukken. Waar ik had verwacht dat Henk met antwoorden zou komen, kwam hij met vragen. Deze vragen resulteerde tussendoor als bijvangst in antwoorden, maar dan bij mij zelf vandaan. Het was een leerzame weg van vraag naar vraag. En van vraag naar bijvangst. Het heeft gezorgd voor inzicht, verdieping en oplossingen. Het was anders dan ik had verwacht en zeker de moeite waard. Bedankt"