Individu en groep

Inidividu / Particulieren

Is er een thema waar je over wil spreken? Een onderwerp waar je over piekert? Een vraag die je bezig houdt of waar je zo nu en dan in rond blijft cirkelen? Rondomdenken is een praktijk waar jongeren, ouderen, werkenden of niet-werkenden terecht kunnen om wijzer te worden.

“Het is mogelijk dat je niet naar een psycholoog of analyst wil gaan. Maar merkt wel dat er iets is dat je heel erg bezig houdt. Je wil dit wel eens een keer methodisch aandacht geven? Dan biedt werkpraktijk Rondomdenken je die gelegenheid. Het is niet voor niets dat een veel gehoorde zegswijze in de filosofische praktijk luidt “Wie het niet weet, mag het zeggen, verwijzend naar een gelijknamig boek van fillosofisch practicus Harm van der Gaag."

Heb je een vragende houding of wil je die ontwikkelen dan is de Praktijk voor Filosofie & Gedrag de plek waar dat kan. De gesprekken die in de werkplaats plaatsvinden zijn een-op-een.

“In de werkplaats werk je als bezoeker van vraag naar vraag. Tussen de werkplaatsbezoeken merk je al vrij snel dat het werken met een vraag niet ophoudt. Aanvankelijk zijn alle type vragen mogelijk. De aard van de vragen spelen zich vaak af rondom bijvoorbeeld, leven, loopbaan, studie, werk, persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, betekenis, ondernemerschap, gezin (werk)relaties, houding, keuzes, wensen, verlies, behoeften maar ook triviale vragen zijn mogelijk.”

Groepen / Organisaties

Wanneer? Als leerprocessen stagneren, kan het methodisch ontwikkelen van een vragende houdig het leerproces op gang brengen en het persoonlijk potentieel weer activeren.

Wanneer? Als bestaande werkmethodes niet meer werken biedt een vragende houding een mogelijkheid andere inzichten te ontwikkelen.

Wanneer? Als intervisie is verzandt in 'beschaafd keuvelen' of belangen in de weg komen te zitten kan een methodische begeleiding het ontwikkelen frisse visies of inzichten weer op gang brengen.

Wanneer? Als vriendschaps - of gezinsrelaties niet meer verdiepen, kan methodische begeleiding het betekenisvol wijzer worden op gang brengen.

Heb je een vraag over de mogelijkheden van Rondomdenken voor leerprogramma's ? Bijvoorbeeld voor methodische en pragmatische bijdrage aan trainee-, beroeps- en managementopleidingen, neem dan contact op voor een passende offerte.

Is een interventie gewenst waarmee het wijzer worden methodisch op gang gebracht wordt? Bijvoorbeeld in het geval van bestuurlijke (her)orientaties, een groepsdialoog, teamverkenningen, procesbegeleiding? Neem contact op voor een passende offerte.

Heeft u interesse in een inleidende workshop over of een kennismaking met een methode van Rondomdenken , neem contact op en we maken een afspraak.